Esimerkkejä vesistöjen kunnostushankkeista

Hankkeen nimi ja kuvaus Tyyppi Toteutusajanjakso
Kuopion Petosenlammen tilan selvitys ja kunnostus
Petosenlammen kunnostusta tutkittiin yhteishankkeessa, jonka jälkeen erilaisten kokeilujen jälkeen on osattu valita oikeita menetelmiä.
Kaupunkialueella sijaisevan lammen kunnostus 2005 alkaen
Kuusamon Nälkämölammen pöyhintä ja kemikaalikäsittely
Voimakkaasti sisäkuormitteisen Nälkämölammen kemikaalikäsittelyllä pyrittiin parantamaan erittäin rehevän vesistön tilaa ja vähentämään sinileväkukintoja.
Vesialueen pöyhintä ja kemikaalikäsittely 2004
Kuopion Pölläkänlahden tilan kehittämisen yleissuunnitelma
Suunnitelman tarkoituksena oli arvioida Pölläkänlahden nykytilaa ja rehevöitymisalttiutta sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.
Ennakoiva suunnitelma vesialueen rehevöitymikehityksen pysäyttämiseksi 2003
Pohjanpitäjänlahden syvänteen hapetus
Pohjanpitäjänlahden hapetushankkeessa kokeiltiin, kehitettiin ja tutkittiin merialueen koneellista hapetusta.
Merialueen hapetus 1995-1996
Jyväsjärvi, Jyväskylä
Jyväsjärvi on esimerkki pitkäaikaista kunnostusta vaativasta vesistöstä. Huolimatta jatkuvasta ulkoisesta kuormituksesta ovat samanaikaiset kunnostustoimet pitäneet vesistön kohtalaisessa kunnossa.
Merialueen hapetus 1992 alkaen