Happikadon katkaisu

Vesistön kunnostuksessa happitilanteen hallintaan saaminen on usein hankkeen tärkeimpiä osa-alueita. Tällöin käytettäviä menetelmiä ovat joko hapetus tai ilmastus, joiden avulla saadaan mahdollisesti jo alkanut sisäinen kuormituskierre katkaistua ja pystytään tukemaan vesistön kykyä käsitellä ulkoista kuormitusta.

Happitilanteen paraneminen vähentää lisäksi jätevesien typpikuormituksen vaikutuksia, veden rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä sinileväkukintoja. Luonnollisesti se kohentaa myös kalojen elinympäristöä.

Mixox-hapetus eli hapellisen veden siirto on toimivin menetelmä, jos pintaveden happipitoisuus on niin korkea, että sitä voidaan käyttää pohjan hapetukseen. Jos hapettomuus ulottuu myös pintakerroksiin, on syytä käyttää Visiox-ilmastusta, jolloin ilmakehän happea siirretään pohjavesikerroksiin.

6_11_07 Toböle träsk 002.jpg Mixox-hapetinlaite