Konsultointi

No Tilaaja Vuosi Järvi/kohde Kuvaus
191 RAMBOLL FINLAND JA OUTOKUMPU MINING OY 2013 Kotalahti Kotalahden suljetun kaivoksen ympäristöluvan päivitys, rautaa käsittelevä osio
190 KAINUUN ELY-KESKUS 2013 NImisjärvi Vaalan Nimisjärven kunnostussuunnitelma.
189 YARA SUOMI OY 2013 Musti ja Raasio Mustin ja Raasion rikastushiekka‐altaiden, sekä Mustin lisävesialtaan vesistövaikutusten erillistarkkailu ‐ jatkoseuranta vuosina 2012‐2014. Kolmisopenjärven vesitase vuonna 2012.
188 KONTTINEN, T. 2013 Kankaisten luonnon-
ravintolammikko
Ympäristölupahakemus Kankaisten luonnonravintolammikolle
187 YARA SUOMI OY 2012 Musti ja Raasio Mustin ja Raasion rikastushiekka‐altaiden, sekä Mustin lisävesialtaan vesistövaikutusten erillistarkkailu ‐ jatkoseuranta vuosina 2012‐2014. Kolmisopenjärven vesitase vuonna 2011.
186 GREEN FUEL NORDIC OY 2012 - Bioöljylaitosten vesistövaikutusten arviointi
185 LAHDEN KAUPUNKI, Lahden seudun ympäristöpalvelut 2011 Kymijärvi Kymijärven Nastolan puoleisen Lapinkiven syvänteen kemikaalikäsittelyn esiselvitys
184 WSP FINLAND OY ja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2011 Pien-Saimaa Läntisen Pien-Saimaan Riutanselän hapetussuunnitelma
183 SAPPI FINLAND I OY 2011 Lohjanjärvi Vastine Lohjanjärven hapettamistakoskevaan selvitykseen tehtyyn lausuntoon
182 YARA SUOMI OY 2011 Syrjänlampi ja Kolmisoppi Mustin rikastushiekka-alueen vesialtaan länsilaajennuksen vaikutus Kolmisopen ja Syrjänlammen tilaan
181 WSP FINLAND OY ja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2011 Pien-Saimaa Läntisen Pien-Saimaan lisävesien johtaminen, YVA-selostuksen asiantuntijatyöt
180 SAPPI FINLAND I OY 2010 Lohjanjärvi Lohjanjärven eteläosan hapettaminen ja ilmastuskapasiteetin lisäystarpeen arviointi
179 KAINUUN ELY-KESKUS OY 2010 Sokajärvi Sokajärven kunnostuksen yleissuunnitelma
178 KUOPION VESI 2010 Kallavesi Lausunto ammoniumtyppikuormituksen, etenkin talvisten ammoniumtyppipitoisuuksien vaikutuksista Kallaveden tilaan
177 GASUM OY 2010 Hiidenvesi Arvio kaasuputken asennuksen vaikutuksista Hiidenveden happi- ja ravinnetilaan
176 TAMMELAN PYHÄJÄRVEN KUIVAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY 2009 Kaukjärvi ja Mustialanlampi Tammelan Kaukjärven ja Mustialanlammin hapetussuunnitelma
175 KUUSAMON KAUPUNKI YM. 2009 Kemijoki Kemijoen yhteistarkkailusuunnitelma 2009-2017
174 KUOPION KAUPUNKI 2008 Pölläkänlahti Pölläkänlahden sedimenttikartoitus
173 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS 2008 Polvijärvi Polvijärven kunnostuksen yleissuunnitelma
172 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 2008 Porovesi Iisalmen Poroveden hapetinlaitteen toiminnan tuloksellisuuden arviointi
171 JUVAN KUNTA 2008 Juvan kunnan jätevedenpuhdistamo Juvan kunnan jätevedenpuhdistamon alapuolinen vesistö, hydrologia ja kuormitus
170 KUOPION KAUPUNKI 2008 Pölläkänlahti Pölläkänlahden tilan kehittämisen yleissuunnitelman päivitys
169 LAHDEN KAUPUNKI 2007 Kymijärvi Kymijärven hapetussuunnitelma
168 KEMPHOS OY 2007 Kolmisoppi Kolmisopen sedimenttikartoitus
167 SAVON SELLU OY 2007 Savon Sellu Savon Sellun vesistövaikutustarkastelu ympäristölupaa varten
166 KUUSAMON KAUPUNKI 2007 Kuusamojärvi Kuusamojärven osavaluma-alueet ja niiden kuormitusarviot
165 KUUSAMON KAUPUNKI 2007 Muojärvi Muojärven tilan kehitys ja lietesäiliövahingon mittakaava
164 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2007 Lappeenrannan kaupungin jätevesipuhdistamo Vastine SYKE:n laatimaan lausuntoon Lappeenrannan kaupungin jätevesipuhdistamon lupahakemuksesta
163 KUUSAMON KAUPUNKI 2007 Niilonjärvi, Kolvankijärvi, Kuusamojärvi a. Nilonjärven kuormitusselvitys ja kunnostusmahdollisuudet
b. Kolvankijärven kuormitusselvitys ja kunnostusmahdollisuudet
c. Kuusamojärven Kirkkolahden kuormitusselvitys ja kunnostusmahdollisuudet
162 KUOPION VESI 2007 Lehtoniemi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon lupaan liittyviä limnologisia näkemyksiä
161 KUUSAMON KAUPUNKI 2007 Raatesalmi Kuusamon Raatesalmen alueen peltoviljelyn vesistökuormitus
160 KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS 2007 Iso-Melanen Paltamon Iso-Melasen alustava kunnostussuunnitelma
159 IISALMEN REITIN KUNNOSTUSHANKE 2007 Harvanjärvi Sonkajärven Harvanjärven alustavat kunnostussuunnitelma.
158 VIHDIN KUNTA 2006 Vihdin kirkonkylän puhdistamo Vihdin kirkonkylän puhdistamon ammoniumtyppikuormituksen talviset vesistövaikutukset
157 KUUSAMON KAUPUNKI 2006 Helilampi Kuusamon Helilammen ilmastus. Muistio
156 KUUSAMON KAUPUNKI 2006 Torankijärvi Torankijärven rehevyystilan kehitys vuosina 1995-2006
155 IISALMEN REITIN KUNNOSTUSHANKE 2006 Kirmanjärvi Kirmanjärven fosforitaseet vuodelle 2006 ja kunnostuksen pääpiirteet.
154 LAPPEENRANNAN VESILAITOS 2006 Haapajärvi Lappeenrannan Haapajärven kuormitusmuutosten simulointi. Muistio.
153 TURUN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO 2006 Kakskerranjärvi Kakskerranjärven hapettoman sedimentin alueellinen laajuus ja sedimentin kemialliset ominaisuudet
152 KUOPION KAUPUNKI, PIENVESIEN KUNNOSTUSRYHMÄ 2005 Petosenlampi Kuopion Petosenlammen tila ja kuormitus
151 KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS 2005 Sotkamojärvi Sotkamojärvien kunnostuksen pääpiirteet ja fosforitaseet vuodelle 2005
150 RAMBOLL FINLAND 2005 Rekulanlampi Nurmeksen Rekulanlammen ruoppausmassojen kuivatusvesien vaikutukset Vinkerlahden tilaan.  Muistio.
149 KUOPION KAUPUNKI, PIENVESIEN KUNNOSTUSRYHMÄ 2005 Kuopion lammet Kuopion lampien ilmastinlaitteiden tehokkuuden selvittäminen
148 KUOPION VESI 2005 Lehtoniemi Lehtoniemen ympäristölupahakemuksen vesistöosio
147 KAPEENJÄRVI KUNTOON RY 2005 Kapeenjärvi Maaningan Kapeenjärven fosforitaseet vuodelle 2004 sekä kunnostuksen pääpiirteet
146 KONOLANMÄEN KYLÄYHDISTYS RY 2005 Saarisjärvi Vieremän/ Kiuruveden Saarisjärven fosforitaseet vuodelle 2004 sekä kunnostuksen pääpiirteet
145 M-REAL SAVON SELLU 2004 Savon Sellu Savon Sellun ympäristölupahakemuksen vesistöosio
144 KUOPION KAUPUNKI 2004 Sammakkolampi Kuopion Sammakkolammen fosforitaseet vuodelle 2003 sekä kunnostuksen pääpiirteet
143 KUOPION KAUPUNKI 2004 Valkeisenlampi Kuopion Valkeisenlammen fosforitaseet vuodelle 2003 sekä kunnostuksen pääpiirteet
142 KUUSAMON KAUPUNKI 2004 Elijärvi Kuusamon Elijärven kemikaalikäsittelyn ympäristölupahakemus
141 SOMERON VESIENSUOJELUYHDITYS RY 2004 Painiojärvi Painiojärven ulkoinen kuormitus- selvitys Painiojärven kuormitustasosta ja kuormituksen lähteistä
140 IISALMEN KAUPUNKI / IISALMEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 2004 Ala-Varpanen Iisalmen Ala-Varpasen fosforitaseet vuodelle 2003 sekä kunnostuksen pääpiirteet
139 VIHDIN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS 2004 Vihdin kirkonkylän puhdistamo Vihdin kirkonkylän puhdistamon ammoniumtyppikuormituksen talviset vesistövaikutukset
138 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA (ALVA-hanke) 2004 Lehesjärvi Lehesjärven happitilanteen parantamismahdollisuuksia
137 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA (ALVA-hanke) 2004 Korttajärvi Korttajärven happitilanteen parantamismahdollisuuksia
136 KUUSAMON KAUPUNKI 2004 Elijärvi Elijärven virkistyskäyttöarvon parantaminen kemikaalihoidon avulla
135 VIHDIN KUNTA 2003 Hiidenvesi Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma
134 KUOPION KAUPUNKI 2003 Pölläkänlahti Pölläkänlahden tilan kehittämisen yleissuunnitelma
133 LAUKAAN KUNTA 2003 Laukaan järvet Laukaan kunnan järvien kunnostustarpeen selvitys hankerahoitusta varten
132 KÖYLIÖNJÄRVEN  KANSALLISMAISEMA -HANKE  2003 Köyliönjärvi Köyliönjärven happitilanteen parantamissuunnitelma
131 KANTA-HÄMEEN JÄRVET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HANKE (JÄRKI) 2003 Äimäjärvi Kalvolan Äimäjärven hätäilmastussuunnitelma
130 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 2003 Haapajärvi Lappeenrannan Haapajärven fosforitaseet 2000-luvun alussa
129 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 2003 Högbensjön Högbensjönin hätäilmastussuunnitelma
128  KUUSAMON KAUPUNKI 2003 Kovajärvi Kuusamon Kovajärven fosforitaseet vuodelle 2002 sekä kunnostuksen pääpiirteet
127 KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS 2002 Rokuanjärvi Vaalan Rokuanjärven fosforitaseet vuodelle 2002 sekä kunnostuksen pääpiirteet
126 YMPÄRISTÖLAKIASIAINTOIMISTO NIEMELÄ & SARIO OY 2002 Hirvasjärvi Asiantuntijavastine Savonlinnan kaupungin kirjelmään 9.9.2002 sekä Arvio Aire-pintailmastimen sopivuudesta Hirvasjärven alusveden hapettamiseen
125 YMPÄRISTÖLAKIASIAINTOIMISTO NIEMELÄ & SARIO OY 2002 Hirvasjärvi Yhteenvetokertomus oikeuskäsittelyn eri vaiheissa esitetyistä Kaakkolammen kaatopaikan kuormituksen ja Hirvasjärven tilan välisistä yhteyksistä vuoteen 2002 mennessä
124 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 2002 Kallavesi Kallaveden bruttosedimentaatiomittaukset vuonna 2001
123 KUUSAMON KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2002 Penikkajärvi Kuusamon Penikkajärven fosforitaseet vuodelle 2001 sekä kunnostuksen pääpiirteet
122 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS JA LT-KUOPIO OY 2001 Ätäskö Ätäskön kunnostussuunnitelma, II-osa
121 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 2001 Syvälampi Siuntion Syvälammen fosforitaseet vuodelle 2001 sekä kunnostuksen pääpiirteet
120 KUUSAMON KAUPUNKI, YMPÄRISTÖTOIMI 2001 Torankijärvi Torankijärven happitilanteen parantamismahdollisuuksia
119 YMPÄRISTÖLAKIASIAINTOIMISTO Niemelä & Sariola Oy 2001 Ämmänsuo Limnologin asiantuntijalausunto Ämmänsuon kaatopaikan vesistövaikutuksista
118 POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS 2001 Kevätön ja Pöljänjärvi Kevättömän ja Pöljänjärven ainetaselaskelmat
117 JÄRVI-SUOMEN SALAOJAKESKUS 2000   Vaajakoski-Lievestuore-Hankasalmi vesihuollon yleissuunnitelma - vesistövaikutusten arviointi
116 LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS 2000 Ranuanjärvi ja Luiminkajärvi Ranuanjärven ja Luiminkajärven happitilanteen parantamissuunnitelma
115 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS JA LT-KUOPIO OY 2000 Ätäskö Ätäskön kunnostussuunnitelma, I-osa
114 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS JA LT-KUOPIO OY 2000 Onkilampi Onkilammen kunnostussuunnitelma
113 KUOPION VESI 2000 Kallavesi Kallaveden Lehtoniemen alueen happipitoisuuksien turvaaminen
112 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS JA MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖKESKUS 2000 Likolampi Likolammen ainetaseet sekä pöyhintähoito kunnostuskeinona
111 RAUMAN KAUPUNKI 2000 Monnalanlampi Monnalanlammen happitilanteen parantamismahdollisuuksia
110 BERTTA KUUTTI YM. 2000 Hirvasjärvi Asiantuntijatarkasteluja Hirvasjärven kuormituksen ja tilan välisistä suhteista
109 LAUKAAN KUNTA 2000 Vuojärvi Laukaan Vuojärven kunnostustoimenpiteiden työselostus ja kustannusarvio vuosille 2000-2002
108 KUOPION VESI 2000 Lehtoniemi Muistio Lehtoniemen jätevesien purkualueen hapettamisesta
107 ENON KUNTA 2000 Hepolampi Enon Hepolammen kunnostussuunnitelma
106 LAUKAAN KUNTA 1999 Vuojärvi Laukaan Vuojärven fosforitaseet vuodelle 1999 sekä kunnostuksen pääpiirteet
105 KUUSAMON KUNTA 1999 Elijärvi Elijärven happitilanteen parantamismahdollisuuksia
104 CONTAINERSHIPS OY 1999 Torasjärvi Ylitornion Torasjärven fosforitaseet
103 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 1999 Leväsenlampi Kuopion Leväsenlammen fosforitaseet vuodelle 1998
102 PATRIA LAPUA OY, VIHTAVUOREN TEHTAAT 1998 Vihtajärvi Vihtajärven happitilanteen parantamissuunnitelma
101 KUOPION VESILAITOS 1998 Kuopion vesilaitos Vastineita Kuopion vesilaitoksen jätevesilupakäsittelyssä vuonna 1998 tehtyihin valituksiin
100 METSÄ-SERLA, SAVON SELLU OY 1998 Savon Sellu Vastineita Savon Sellu Oy:n jätevesilupakäsittelyssä vuonna 1998 tehtyihin valituksiin
99 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 1998 Pusulanjärvi Pusulanjärven ainetaselaskelmat ja hapetussuunnitelma
98 KUOPION VESILAITOS 1998 Kallavesi Vesioikeudellinen tarkastelu Kuopion kaupungin jätevesien ammoniumtyppikuormituksen vaikutuksista Kallaveteen
97 KITEEN KAUPUNKI, KITEEN VESIKUNTA, POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS 1998 Kiteenjärvi Kiteenjärven ainetaselaskelmat
96 NURMIJÄRVEN: KUNTA 1998 Valkjärvi Valkjärven kunnostussuunnittelun pääpiirteet
95 BERTTA KUUTTI 1998 Hirvasjärvi Hirvasjärven kuormituksen ja tilan kehitys vv. 1994-1997
94 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 1998 Tuusulanjärvi Tuusulanjärven happitilanteen parantamismahdollisuuksia
93 KUOPION KAUPUNKI/SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 1997 Valkeinen Kuopion keskustan Valkeisen fosfori- ja typpitase sekä sisäinen kuormitus vuonna 1997
92 KUOPION VESILAITOS 1997 Jätevesilupa Kuopion kaupungin jätevesilupakäsittelyyn vuonna 1997 liittyvät asiantuntijavastineet Pohjois-Savon ympäristökeskukselle ja Kalatalouden keskusliitolle
91 METSÄ-SERLA, SAVON SELLU OY 1997 Kallavesi Savon Sellun jätevesikuormituksen vaikutus Kallaveden rehevyyteen ja kalataloudellisen haitta-alueen levinneisyyteen1980- ja 1990-luvuilla
90 KUOPION KAUPUNKI 1997 Kallavesi Kallaveden fosfori-, typpi- ja happitaseet 1993-95 sekä vesistön hapettamisen yleis- ja paikallisvaikutukset
89 POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUKESKUS 1997 Keskijärvi Huomautuksia Keskijärven kalanviljelylaitoksen jätevesiluvan tarkistamisasian katselmuskirjaan 20.11.1996
88 IISALMEN KAUPUNKI 1996 Porovesi Poroveden fosfori- ja typpitaseet
87 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS 1995 Lotilanjärvi Lotilanjärven kuormitus, sedimentaatio ja ainetaseet sekä kunnostusmahdollisuudet
86 POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUKESKUS 1995 Keskijärvi 1990-luvun tilanteeseen tarkistettu arvio Keskijärven kalanviljelylaitoksen kuormituksen vesistövaikutuksista
85 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 1994 Pieksäjärvi Pieksäjärven fosfori- ja typpitase sekä sisäinen kuormitus vuonna 1993
84 BERTTA KUUTTI 1994 Hirvasjärvi Täydennettyjä näkökohtia Hirvasjärven kuormituksesta
83 KAARINA MÄNNIKKÖ 1994 Hirvasjärvi Uusia näkökohtia Hirvasjärven kuormituksesta
82 VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1994 Lappajärvi Lappajärven hapetuksen yleissuunnitelma
81 POHJAN KUNTA 1994 Pohjanpitäjänlahti Pohjanpitäjänlahden hapetuksen esisuunnitelma
80 SUUNNITTELUKESKUS OY 1993 Laatokka Laatokan tilan kehitysarvio eri kuormitustilanteissa (alikonsulttityö 17.12.1993)
79 KESKIJÄRVEN KALANVILJELYLAITOS 1993 Keskijärvi Skenaariot Keskijärven kalanviljelylaitoksen kuormituksen vesistövaikutuksista
78 ENSO GUTZEIT OY, PANKAKOSKEN TEHTAAT 1993 Pankakoski Laskelmia Enso Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan jätevesien vesistövaiktuksista vuoden 1993 tilanteessa
77 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 1993 Kallavesi Kallaveden fosfori- ja typpitase sekä sisäinen kuormitus vuonna 1992
76 KUOPION KAUPUNKI 1993 Vesioikeus Vastauksia Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen NRO 81/92/2 (8.10.1992) johdosta annettuihin valituksiin
75 KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1992 Ullavanjärvi Ullavanjärven happi- ja rehevyysennuste
74 JOENSUUN KALASTUSKUNTA 1992 Varaslampi Joensuun Varaslammen kunnostuksen esisuunnitelma
73 KUOPION KAUPUNKI 1991 Leväsenlampi Leväsenlammen eläinplankton-, fosforitase- japohjasedimenttiselvitys
72 KUOPION KAUPUNKI 1991 Sammakkolampi Sammakkolammen eläinplanktonin seuranta ja sedimentaatiotutkimukset vuonna 1991
71 KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Ojanjärvi Öjanjärven levientorjuntamahdollisuudet
70 METSÄ-SERLA OY, SAVON SELLUN TEHTAAT 1991 Kallavesi Savon Sellun typpi- ja rikkikuormituksen vaikutus Kallaveteen vuoden 1991 kuormitustasolla
69 KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Kuonanjärvi Kuonanjärven säännöstelyaltaan vedenlaatuennuste
68 KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Iso-Pitämä Ennuste Iso-Pitämän vedenlaatuvaikutuksista
67 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI JA OY PARTEK AB 1991 Rakkolanjoki ja Haapajärvi Rakkolanjoen ja Haapajärven kunnostuksen esisuunnitelma
66 KUOPION KAUPUNKI 1991 Kallavesi Kuopion kaupungin jätevesien johtaminen Kallaveteen vuoden 1991 jälkeen.  Lupaehtojen tarkistaminen (vesiasia Dnro 369.Hp90)
65 KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Kortejärvi Kortejärven säännöstelyaltaan vedenlaatuennuste
64 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS 1991 Rakkolanjoki Rakkolanjoen Haapajärven tilan parantamisvaihtoehtojen vertailuja
63 VESI-JA YMPÄRISTÖHALLITUS 1991   Säännösteltyjen järvien ja tekoaltaiden hoito; systeemitarkastelu sekä hoito- ja kunnostusmenetelmien kehittämisehdotuksia
62 KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Muhjärvi Arvio Muhjärven patoamisen vaikutuksista veden laatuun
61 ENSO GUTZEIT OY, PANKAKOSKEN TEHTAAT 1991 Pankakoski Enso Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan jätevesien puhdistamovaihtoehtojen vesistövaikutuksista
60 KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1991 Oulujärvi Oulujärven Painuanlahden kunnostuksen esiselvitys
59 HANKA-TAIMEN OY 1990 Venekoski Venekosken kalanviljelylaitosten vesistövaikutuksista vv. 1980-89
58 KUOPION KAUPUNKI 1990 Sammakkolampi Sammakkolammen eläinplankton-, fosforitase- ja pohjasedimenttiselvitys
57 KUOPION KAUPUNKI JA METSÄ-SERLA OY, SAVON SELLUN TEHTAAT 1990 Kallavesi Hapetuksen vaikutuksesta Keski-Kallaveden tilaan sekä nitrifioinnin ja denitrifioinnin tar?peen selvittäminen.  (Selvitys on tehty yhteistyönä Savo-Karjalan vsy:n kanssa.)
56 RANTASALMEN KUNTA 1990 Pieni-Raudanvesi Pienen-Raudanveden kunnostuksen esiselvitys
55 LAUKAAN KUNTA 1990 Vuojärvi Laukaan Vuojärven kalastoselvitys
54 OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1990 Uljuan tekoallas Alkutalven vedenkorkeuden vaikutuksista Uljuan tekoaltaan lopputalvisiin happipitoisuuksiin
53 OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1990 Uljuan tekoallas Vedenkorkeuksien vaikutuksia Uljuan tekoaltaan kesäisiin happipitoisuuksiin
52 A. PARVIAINEN KY 1990 Porla Porlan kalankasvatuslaitoksen vesistövaikutukset
51 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1990 Tuomiojärvi Tuomiojärven kunnostuksen esisuunnitelma
50 NURMIJÄRVEN KUNTA 1990 Valkjärvi Valkjärven kunnostusselvitys
49 ENSO GUTZEIT OY 1989 Tainionkoski Jätevesien leviäminen Enso-Gutzeit Oy:n Tainionkosken ja Kaukopään tehtaitten edustalla
48 METSÄ-SERLA OY, SAVON SELLUN TEHTAAT 1989 Kallavesi Savon Sellun fosforikuormituksen vaikutus Kallaveteen
47 VIHDIN KUNTA 1988 Kirkkojärvi Vihdin Kirkkojärven kunnostusselvitys
46 VAPO OY 1988 Alalamminsuo Alalamminsuon turvetuotantoalueen päästöjen vaikutus vedenlaatuun Nuorittajoessa
45 YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY:N KAIPOLAN TEHTAAT 1988 Kaukialanselkä Kaukialanselän tilakartoituksen suunnitelma vuodelle 1989 ja hapettamisen esisuunnitelma
44 KEMIJOKI OY 1988 Kts. kuvaus Kostamojärven, Severijärven Karjakanselän ja Luusuajärven kunnostussuunnitelmat
43 SIUNTION KUNTA 1988 Enäjärvi Nummelan puhdistettujen jätevesien mahdollinen vaikutus Enäjärveen
42 KUOPION KAUPUNKI 1988 Lehtoniemi Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevesipuhdistamon purkuvesistä aiheutuvien haittojen vähentäminen Mixox-menetelmällä
41 VAPO OY 1988 Pyhäjärvi Arvio Juutinsuon turvetuotannon vaikutuksista Karjalan Pyhäjärveen
40 VAPO OY 1987 Hirvisuo Arvio Hollolan Hirvisuon turvetuotannon vesistövaikutuksista
39 KUOPION KAUPUNKI 1987 Kts. kuvaus Kuopion Sammakkolammen, Pitkälammen ja Leväsen kunnostustutkimus
38 ASIANAJOTOIMISTO SILKKO & EURAMO 1987 Enonselkä Lausunto Lahden Lämpövoima Oy:n jätevesipäästön osuudesta Enonselän kokonaisfosforikuormitukseen kesällä 1986
37 KYRÖNJOKILAAKSON VESI OY JA VAPO OY 1986 Nummijärvi Turvetuotannon ja suunnitellun pohjaveden oton vaikutus Nummijärven veden laatuun
36 KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 1986 Sotkamojärvi Sotkamojärven kunnostussuunnittelu. Vedenlaatuarvio
35 HANKATAIMEN OY 1986 Kts. kuvaus Arvio Hanka-Taimen Oy:n kalanviljelylaitoksen vaikutuksesta alapuolisen vesistön rehevyystasoon
34 VESIHALLITUS 1986 Uljuan tekoallas Uljuan tekoaltaan juoksutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksiahappipitoisuuksiin
33 SAVON TAIMEN OY 1986 Tyyrinvirta Arvio Savon Taimen Oy:n Tyyrinvirran kalanviljelylaitoksen vaikutuksesta alapuolisen vesistön rehevyystasoon
32 PULKKILAN KUNTA 1986 Uljuan tekoallas Esiselvitys turvevoimalan lauhdeveden vaikutuksista Uljuan tekoaltaaseen ja mahdollisuuksista parantaa happitilannetta lauhdeveden avulla
31 KUOPION VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1986 Pieksänkoski Arvio Pieksänkoskelle suunnitellun rodunjalostuslaitoksen jätevesikuormituksen vaikutuksista alapuoliseen vesistöön
30 KUOPION VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1986 Kiurujärvi Arvio Kiurujärven suunniteltujen kunnostustoimien vaikutuksesta veden laatuun
29 RAUMAN KAUPUNKI 1985 Kts. kuvaus Rauman kaupungin vesilaitoksen raakaveden laadun parantaminen.  Esisuunnitelma typpipitoisuuksiin
28 SILTASEN KALASTUSKUNTA (HEINOLAN MAALAISKUNTA) 1985 Imkoski Ennakkoarvio Suomen Lohenkasvatus Oy:n Imkoskeen suunnitellun kalanviljelylaitoksen vaikutuksista vesistön veden laatuun
27 IMATRAN KAUPUNKI 1985 Mellonlahti Imatran Mellonlahden kunnostuksen yleissuunnitelma
26 MIKKELIN VESIPIIRI 1985 Saimaa Mikkelin alapuolisen Saimaan hapetushoidon yleissuunnitelma
25 LIEKSAN SÄHKÖ OY 1984 Pudasjärvi ja Putaansalmi Ennuste Lieksan Sähkö Oy:n Pudaskosken voimalaitoshankkeen aiheuttamista pohjan eroosiosta Pudasjärvessä ja Putaansalmessa
24 LIEKSAN SÄHKÖ OY 1984 Pudaskoski Arvio Lieksan Sähkö Oy:n Pudaskosken voimalaitoshankkeen vaikutuksista vesistön veden laatuun
23 SYSMÄJÄRVITOIMIKUNTA (JAKOKUNTA, OUTOKUMMUN KAUPUNKI JA OUTOKUMPU OY), 1984 Sysmäjärvi Sysmäjärven kunnostusmahdollisuudet
22 G.A. SERLACHIUS OY 1984 Mäntänlahti ja Melasjärvi Mäntänlahden ja Melasjärven kuitukerrostumien merkitys vesistön tilalle G.A. Serlachius Oy:n Mäntän tehtaiden mahdollisen jätevesien biologisenpuhdistuksen jälkeen
21 SAVON SUUNNITTELU OY 1984 Kts. kuvaus Uthavslax Ab- Ulkomeren Lohi Oy:n ravinnekuormituksen vaikutusarvio purkualueen fosfori- ja
20 KOKKOLAN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1984 Halsuanjärvi ja Venetjoki Halsuanjärven ja Venetjoen tekojärven tilan parantamismahdollisuuksien arviointi
19 POHJOIS-KARJALAN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1984 Halsuanjärvi ja Venetjoki Halsuanjärven ja Venetjoen tekojärven tilan parantamismahdollisuuksien arviointi
18 VETELIN KUNTA 1983 Patananjärvi Patananjärven kunnostusmahdollisuuksien esiselvitys
17 OULUN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1983 Uljuan tekoallas Uljuan tekoaltaan hapettamismahdollisuudet ja kustannukset
16 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY, KEMIRA OY SÄTERI 1983 Lotilanjärvi Lotilanjärven hoitosuunnitelma
15 TAMPEREEN KAUPUNKI 1983 Pyhäjärvi Tampereen kaupungin jätevesien typen nitrifioinnin vaikutus Pyhäjärven tilaan
14 TAMPEREEN KAUPUNKI 1983 Pyhäjärvi Tampereen Pyhäjärven hapettamissuunnitelma
13 HATTULAN KUNTA 1983 Lehijärvi Lehijärven tilan elvytyksen yleissuunnitelma
12 KOKKOLAN VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1983 Hautaperän tekoallas Hautaperän tekoaltaan hapettamissuunnitelma
11 KUOPION VESIPIIRIN VESITOIMISTO 1983 Porovesi Poroveden talvisten happivajausten hoitosuunnitelma
10 SAVON SUUNNITTELU OY 1983 Kinnulanlahti Kinnulanlahden fosforipitoisuuksiin
9 ERKKI JA VÄINÖ PÖLLÄNEN 1982 Kukaskoski Arvio Kukaskosken kalanviljelylaitoksen kuormituksen vesistövaikutuksista
8 KALA- JA VESITUTKIMUS OY 1982 Kyrönjoki Arvio Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelman vaikutuksista veden laatuun Rintalan pengerryksen osalta jälkikäsittelyyn
7 PARAISTEN VESI OY 1982 Paraisten makeavesiallas Suunnitelma Paraisten makeavesialtaan sinilevien torjumiseksi
6 ESPOON KAUPUNKI 1982 Lippajärvi ja Pitkäjärvi Espoon Lippa- ja Pitkäjärven hoitosuunnitelma
5 FORSSAN KAUPUNKI 1981 Linikkalanlampi ja Mäkilampi Linikkalanlammen ja Mäkilammen hoitosuunnitelma
4 YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 1981 Tiirinselkä ja Lehtiselkä (Päijänne) Päijänteen Tiirin- ja Lehtiselän tilan ennusteet eri BHK-kuormitusvaihtoehdoissa
3 YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 1981 Jämsänkoski Mahdollisuudet käyttää rajoitettua vesialuetta Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden jätevesien
2 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 1981 Kts. kuvaus Lausunto A. Ahlström Oy:n Varkauden tehtaiden ja Varkauden kaupungin jätevesien kalavahinkoarvioista
1 LAHDEN KAUPUNKI 1981 Vesijärvi Vesijärven Enonselän hapettamissuunnitelma