Ohjeet

Tiedostot

Lataa tästä ohjeitamme pdf-versioina.

 

Kuormitus- ja laatumittarit

Vaikka eri vesistöt eroavat huomattavasti toisistaan, seuraavien laatumittarien avulla on mahdollista arvioida tietyn järven tilaa. Yleisiä mittareita ovat mm:

 • Näkösyvyys (mitataan valkoisella levyllä, halkaisija n. 20 cm)
 • Lämpokerrostuneisuus
 • Happipitoisuus
 • Veden pH
 • Veden väri (luonnontilaisen humusjärven väri voi olla korkea, mutta värin lisääntyminen etenkin keväällä ja sateiden aikaan johtuu esimerkiksi suo-ojituksista)
 • Kiintoaineen pitoisuus
 • Veden kokonaisfosforipitoisuus
 • Klorofylli-a -pitoisuus (kuvaa vedessä olevien levien määrää)
 • Leväkukintojen esiintyminen (ei esiinny, satunnaisesti, säännöllisesti)
 • Verkkojen limoittuminen
 • Kuplivien kaasujen esiintyminen (syvännealueilta, etenkin loppukesällä)
Mittari Hyvä Huono
Näkösyvyys >2 m <1 m
Alusveden loppukesän happipitoisuus >4 mg l-1 <1 mg l-1
pH:n nousu kesällä Nousu <0,5 pH-yksikkö Nousu >1 pH -yksikkö
Veden väri <40 mg l-1 Pt >80 mg l-1 Pt
Kiintoaineen määrä <2 mg l-1 >4 mg l-1
Veden kokonaisfosforipitoisuus <10 ?g l-1 >25 ?g l-1
Klorofylli-a -pitoisuus <5 ?g l-1 >10 ?g l-1
Levähaitat Ei esiinny Säännöllisesti
Verkkojen limoittuminen Ei esiinny Limoittuu pahasti
Kuplivien kaasujen esiintyminen Ei esiinny Kuplii näkyvästi

Eri mittauksista saatavia tuloksia tulee tarkastella kokonaisuuksina, sillä järvet ovat yksilöitä. Toiselle järvelle korkea arvo voi olla toisessa tapauksessa luonnontilainen taustapitoisuus.

Lue lisää