Forskningsverksamhet

Förutom egentlig produktutveckling deltar vi tillsammans med forskningsinstitutioner kontinuerligt i olika forskningsprojekt, t.ex. utredning av vattendrags tillstånd samt utveckling och testning av nya restaureringsmetoder. Metodutvecklingen är typiskt koncentrerad på situationer där de nuvarande restaureringsmetoderna inte fungerar ordentligt eller är orimligt dyra. Dessa projekt har hållit oss ajour med tiden och de senaste forskningsrönen. De har också hjälpt oss med att utveckla våra tjänster och produkter.

CTD_Sandö.jpg