mixox_piirros.jpgMixox-syresättning

Mixox får syret att cirkulera


När ytvattnet är tillräckligt syrehaltigt är en Mixox-syresättning det klart bästa sättet att syresätta vattendragets botten. Mixox pumpar vatten från ytan till bottenvattnet och åstadkommer en lugn och mycket omfattande vattencirkulation. En apparats verkningsområde varierar mellan 50 och 500 hektar beroende på dimensioneringen. Dessutom har Mixox en mycket hög verkningsgrad och den överför 10-12 kg syre/kWh vilket är ca 10ggr effektivare än vid luftning.

Mixox har en avancerad förankringsteknik och är därför lätt att installera. Mixox placeras under ytan så att den inte är utsatt för storm eller is. Under ytan syns den heller inte i landskapet. Den är konstruerad för arktiska förhållanden och är därför mycket pålitlig med ett serviceintervall på 1 till 4 år. Underhållet stöds av en trådlös, automatiserad fjärrkontroll.

Teknologin för Mixox skapades ursprungligen redan på 1980-talet, men vi har hela tiden utvecklat Mixox och restaurerat över hundra sjöområden med den, och på så sätt har dess funktioner berikats med ny kunskap och nya idéer och dess prestanda, energieffektivitet och pålitlighet har utvecklats fullt ut.