Åtgärder mot syrgasbrist

Vid restaurering av ett vattendrag är en av de viktigaste uppgifterna i projektet ofta att få kontroll över syretillståndet. Då använder man antingen syresättning eller luftning för att avbryta en ond cirkel av inre belastning som möjligen redan har börjat, och då kan man stödja vattendragets förmåga att tåla yttre belastning.

En återhämtning av syretillståndet minskar dessutom verkningarna av kvävebelastning från avloppsvatten, vattnets järn- och manganhalter samt blågröna alger. Detta innebär naturligtvis också att fiskarna får en bättre livsmiljö.

Mixox-syresättning, dvs. överföring av syrerikt vatten, är den metod som fungerar bäst om ytvattnets syrehalt är så hög att det kan användas till syresättning av bottnen. Om syrgasbristen når upp till ytan är det skäl att använda Visiox-luftning varvid syre från atmosfären överförs till bottenvattnet.

6_11_07 Toböle träsk 002.jpg Mixox-syresättning