Visiox – när syret börjar ta slut

Om ytvatten inte kan användas till syresättning är en Visiox-luftning ett effektivt sätt att överföra syre från atmosfären till bottenvattnet. Visiox används ofta även som stöd för Mixox-syresättning, t.ex. på vintern när syremängderna är som minst. På så sätt säkerställer man att vattnet har tillräckligt med syre och man undviker att skada fiskbeståndet och andra levande organismer.

Visiox överför bottenvatten till en ytbassäng för att syresättas och leder det tillbaka till djupvattnet. Metoden blandar inte näringsrikt djupvatten med ytvatten och förstör inte temperaturförhållandena i vattendraget.

Med löpande utveckling och många års erfarenhet har tekniken och funktionerna i Visiox blivit ändamålsenliga, effektiva och pålitliga. Visiox-luftningen har en mycket hög verkningsgrad och den överför 1-2 kg syre/kWh. Apparaten smälter samman med omgivningen. Den har ett dämpat ljud och gör inte isen svagare i ett stort område. Serviceintervallet är typiskt ca ett år och underhållet stöds med fjärrkontroll.

visiox_periaate.gif
Visiox-luftning