Kartoitus paljastaa vesistön tarpeet ja tulevaisuuden

Järven tai rannikkoalueen tilan määrittäminen on välttämätön mutta vaativa tehtävä. Työn helpottamiseksi olemme kehittäneet VE-Limno-ohjelmiston, jonka avulla pystytään käsittelemään laajoja aineistoja ja monimutkaisia riippuvuuksia. VE-Limno laskee vesistön nykyisen ravinnetaseen ja rehevöitymistilan sekä ennusteen tulevasta kehityksestä. Ohjelmistolla voidaan lisäksi simuloida eri kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia ja näin valita eri vaihtoehdoista tehokkaimmat.

VE-Limno tarvitsee lähtötiedoiksi muun muassa vesialueen pinta-alan, tilavuuden ja valuma-alueen koon sekä tiedot haja-, piste- ja sisäkuormituksista.  Jos kaikkia tietoja ei ole käytettävissä, puuttuvat tiedot voidaan ohjelmiston avulla täydentää kyseisen alueen vesistöjen tyypillisten arvojen mukaisiksi. Näin vajavaisillakin lähtötiedoilla päästään laskemissa riittävään tarkkuuteen.

Veden happitilanteen simulointiin käytämme kehittämäämme VE-Ekosimu-ohjelmistoa, jonka avulla ennustamme happitilanteen kehittymisen sekä mitoitamme hapetus- ja ilmastuslaitteet. Lähtötietoina VE-Ekosimu tarvitsee vesialueen tilavuuden, pinta-alan ja syvyyden sekä tulouomien hydrologisia ja veden laatuun liittyviä tietoja.