Tutkimus

Varsinaisen tuotekehitystoiminnan lisäksi osallistumme jatkuvasti yhdessä tutkimuslaitosten kanssa erilaisiin tutkimushankkeisiin, kuten vesistöjen tilan selvityksiin sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiseen ja testaamiseen. Menetelmäkehitys keskittyy tyypillisesti tilanteisiin, joihin nykyiset kunnostuskeinot eivät kunnolla pure tai joissa ne ovat kohtuuttoman kalliita. Nämä hankkeet ovat pitäneet meidät ajan hermolla ja viimeisimmän tiedon äärellä. Ne ovat myös osaltaan auttaneet meitä kehittämään omia palveluitamme ja tuotteitamme.

CTD_Sandö.jpgVesistömittaus