Visiox-ilmastus

Jos pintavettä ei voida käyttää hapetukseen, Visiox-ilmastus on tehokas tapa siirtää ilmakehän happea alusveteen. Usein Visioxia käytetään myös Mixox-hapetuksen tukena, esimerkiksi talviaikaan, jolloin happivarat ovat pienimmillään. Näin varmistetaan veden riittävä happimäärä ja vältetään kalakannan ja muun eliöstön vahingoittuminen.

Visiox siirtää alusvettä pinta-altaaseen hapetettavaksi ja johtaa sen takaisin syväveteen. Menetelmä ei sekoita ravinteikasta syvävettä pintaveteen eikä sotke vesistön lämpökerroksia.

Visioxin tekniikka, toiminnot ja luotettavuus ovat muotoutuneet jatkuvan kehitystyön ja vuosien kokemusten myötä tarkoituksenmukaisiksi ja tehokkaiksi. Järvihapettimeksi Visioxin ilmastuksen hyötysuhde on korkea, ja se siirtää 1-2 kg happea/kWh (Mixox 10-12 kg/kWh). Laite sulautuu hyvin ympäristönsä. Sen ääni on hiljainen, ja se ei heikennä jäätä suurelta alueelta. Laitteen huoltoväli on tyypillisesti noin yksi vuosi, ja kunnossapitoa tuetaan etävalvonnan avulla.

visiox_periaate.gif
Visiox-toimintakaavio