Yhteistyöprojektit

Teemme jatkuvasti yhteistyötä eri tahojen kanssa järvien kunnostamisessa tarvittavan tiedon keräämisessä ja tutkimuksen edistämisessä. Olemme osallistuneen mm. seuraaviin projekteihin:

  • PROPPEN: Yhteispohjoismaisessa, Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa tutkimushankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia rannikkosyvänteiden tilan parantamiseen Mixox-hapettimien avulla.
  • OXY: Pöyry Finland Oy:n koordinoimassa hankkeessa kokeiltiin mahdollisuuksia ehkäistä hapettomuuden muodostumista Haminan Tammionselällä.
  • Järvipooli-hanke, jonka tavoitteena on järvien kunnostamisessa tarvittavan tiedon siirtäminen käytännön tasolle, sekä lisätä erityisesti suunnitteluvaiheen vuorovaikutteisuutta eri toimijoiden kesken.
  • Vesivelho-hanke, jonka tavoite oli koota yhteen yhteisiä pelisääntöjä rehevöityneiden järvien kunnostamista varten.
  • Järvien kunnostus on ympäristöministeriön julkaisema kunnostuskirja (toim. Ulvi & Lakso). Osallistuimme kirjan toteutukseen kirjoittamalla järvien hapetusta ja ilmastusta koskevat luvut.