Vesialueen kunnostus on monen asian summa

Jokainen vesistö on yksilöllinen, joten ennen kunnostuksen aloitusta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa kohteen todellinen tila, ulkoisen ja sisäisen kuormituksen määrä ja laatu sekä päästökohteet. Kun nämä analyysit on tehty, voidaan määritellä, mitkä ovat parhaat ja kustannustehokkaimmat kunnostusmenetelmät. Tavanomaisesti käytettyjä keinoja ovat ulkoisen kuormituksen vähentäminen sekä sisäiseen kuormitukseen puuttuminen muun muassa hapetuksen ja ilmastuksen avulla. Toimia voidaan tarvittaessa tukea esimerkiksi ruoppauksella, tehokalastuksella ja erilaisilla kemikaaleilla.

Tärkeää on myös kunnostusmenetelmien oikea mitoitus, laitteistojen asianmukainen asennus sekä eri kunnostustoimien organisointi. Vesialue ei parane hetkessä, joten lisäksi on syytä järjestää pitkäjänteisesti laitteiden ylläpito ja huolto.

Vesi-Ekon kokonaisvaltaiset palvelut kattavat kunnostushankkeen kaikki vaiheet tilannearviosta laitteiden huoltoon ja lopputuloksen analysointiin. Tarvittaessa hoidamme myös yhteydet viranomaisiin ja huolehdimme ympäristöluvista. Tarjontamme kattaa lisäksi kehittämämme Mixox-hapetus- ja Visiox-ilmastuslaitteet.

Vesi-Ekon kokonaispalvelut

  • Tilannekartoitus ja analyysi
  • Kunnostusmenetelmien valinta
  • Mitoitus
  • Laitteiden asennus
  • Kunnostustoimien organisointi
  • Huolto- ja etävalvontapalvelu
  • Raportointi ja suositukset
  • Viranomaisyhteydet
  • Ympäristöluvat