Personal

Erkki Saarijärvi
Verkställande direktör, limnolog
Ledning, konsultation, forskning
gsm. +358 44 279 8603

K. Matti Lappalainen
Styrelseordförande, limnolog
Ledning, produktutveckling
gsm. +358 44 279 8602

Eeva Kauppinen
Planerare, FM (geologi)
Konsultation, fakturering
gsm. +358 44 279 8605

Kontaktuppgifter

Vesi-Eko Oy | Water-Eco Ltd

Yrittäjäntie 12
70150 KUOPIO, FINLAND
Tfn +358 17 279 8600

Elektronisk fakturering

BAN: FI 22 5600 0520 1485 48
BIC: OKOYFIHH
OVT: 003720005968

E-postadresser

efternamn.fornamn@vesieko.fi

F.A.S.T. -Fiskeresursgruppen

Gruvan 38
792 92 MORA, SVERIGE
Tfn 070-305 29 80

E-postadresser

info@fiskeresursgruppen.se