Referenser

Våra kunder är bl.a. kommuner, städer, industriföretag, miljöcentraler och vattenvårdsföreningar. Vi har i över 30 års tid deltagit i planering och genomförande av ett stort antal projekt.

I vidstående länkar finns några exempel på våra konsultations-, luftnings- och syresättningsprojekt samt restaurerings- och samarbetsprojekt.

05082010153.jpg