Samarbetsprojekt

Vi samarbetar löpande med olika organisationer för att samla in information om restaurering av sjöar och främja forskningen. Vi har deltagit bl.a. i följande projekt:

  • Järvipooli-projektet, vars syfte är att överföra den information som behövs för restaurering av sjöar till det praktiska planet samt att öka växelverkan i synnerhet i planeringsskedet mellan olika aktörer.
  • Vesivelho-projektet, vars syfte var att samla ihop gemensamma spelregler för restaurering av övergödda sjöar.
  • Järvien kunnostus (restaurering av sjöar) är en bok som miljöministeriet publicerat (red. Ulvi & Lakso). Vi bidrog till boken med kapitlen om syresättning och luftning av sjöar.