Restaurering av ett vattenområde är summan av många saker

Varje vattendrag är individuellt, därför är det ytterst viktigt att känna till områdets verkliga tillstånd, mängden och beskaffenheten av yttre och inre belastning samt utsläppskällorna innan man påbörjar restaureringen. När dessa analyser har gjorts kan man avgöra vilka som är de bästa och mest kostnadseffektiva restaureringsmetoderna. Vattendrag restaureras oftast genom att minska den yttre belastningen samt påverka den inre belastningen bl.a. med hjälp av syresättning och luftning. Vid behov kan åtgärderna stödjas t.ex. med muddring, intensivt fiske och olika kemikalier.

Det är också viktigt att dimensionera restaureringsmetoderna rätt, installera utrustningen ändamålsenligt samt organisera de olika restaureringsåtgärderna. Ett vattenområde återhämtar sig inte över en natt, därför är det dessutom skäl att arrangera underhåll och service av utrustningen på lång sikt.

Water-Ecos tjänster omfattar alla stadier av ett restaureringsprojekt från bedömning av problemet till underhåll av utrustning och analysering av resultatet. Vid behov sköter vi även kontakter med myndigheter och skaffar miljötillstånd. I vårt utbud ingår dessutom vår syresättningsapparat Mixox och vår luftningsapparat Visiox.

Water-Ecos helhetstjänster

  • Kartläggning och analys
  • Val av restaureringsmetoder
  • Dimensionering
  • Installering av utrustning
  • Organisering av restaureringsåtgärder
  • Underhåll och fjärrkontroll
  • Rapportering och rekommendationer
  • Kontakter med myndigheter
  • Miljötillstånd