Vesi-Ekon osaaminen auttaa Itämerta

Kuopiolainen Vesi-Eko Oy on vahvasti mukana Itämeren keinotekoista hapettamista tutkivissa hankkeissa.

Vuosikymmenten aikana hankittua osaamista järvien kunnostamisessa ollaan soveltamassa Itämeren olosuhteisiin.

Yhteispohjoismainen Proppen-tutkimushanke päättyy vuoden 2011 aikana. Tässä hankkeessa etsitään konkreettisia vastauksia siihen, miten realistista ja kustannustehokasta Itämeren laajamuotoinen hapetteminen olisi. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa tutkimuksessa on käytetty hyväksi Vesi-Ekon kehittämiä Mixox-hapetinlaitteita.

Vesi-Eko on myös mukana Pöyryn koordinoimassa OXY-hankkeessa, jossa etsitään uusia ratkaisuja Itämeren tilan parantamiseksi. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan jo tänä vuonna.