Vesijärvi tarvitsee taas hapetusta

Vesi-Eko Oy on mukana Lahden Vesijärven kunnostamisessa. Järven syvänteissä on todettu laajoja hapettomia alueita, joita on tänä talvena aloitettu elvyttää yhdeksän Mixox-tyyppisen hapetinlaitteen avulla. Järveä on hapetettu aiemmin vuosina 1979-1984.

Keskeisellä paikalla Lahden kaupungin pohjoispuolella sijaitsevassa vesistössä on tällä hetkellä poikkeuksellisen elinvoimainen petokalakanta, jonka lisäksi järven rannoilla on tiheää vapaa-ajan asutusta.

Vesijärveä pidetään koko Suomessa malliesimerkkinä onnistuneesta kunnostustoiminnasta. Vaikka järven tilanne on parantunut hoitokalastuksen ja muun toiminnan seurauksena, ovat sinileväkukinnot ajoittain yhä ongelma. Nyt käynnistynyt laajamittainen hapettaminen tukee kunnostustyötä, parantaa pohjaeliöiden elinmahdollisuuksia ja auttaa pitämään kalakantaa yllä.

Vesijärvessä on suhteellisen lämmin alusvesi, jonka lisäksi järven tilaan vaikuttaa mm. laajalta alueelta tuleva hajakuormitus. Vaikka Vesi-Eko Oy:llä jo vuosien kokemus järvien kunnostamisesta, on jokainen kohde aina oma tapauksensa. Vesijärven tilaa tarkkaillaan jatkuvasti ja olemme mukana asiantuntijayhteistyössä seuraamassa hapetuksen vaikutuksia.